Surfaces, chemistry and applications [electronic resource] : adhesion science and engineering (volume 2)

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Manoj Kumar Chaudhury, David A Dillard, Alphonsus V Pocius

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0444511407

ISBN-13: 978-0444511409

Ký hiệu phân loại: 668.3 Adhesives and related products

Thông tin xuất bản: Amsterdam ; Boston [Mass.] : Elsevier, 2002.

Mô tả vật lý: 1210p. : , ill. ; , 25 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 44019

Includes bibliographical references and indexes.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH