Intermediate Robot Building [electronic resource]

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: David Cook

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-1430227557

Ký hiệu phân loại: 629.8932 Automatic control engineering

Thông tin xuất bản: Berkeley, CA : Apress, 2010

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 44179

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH