Triathlon training for dummies

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Donna Dourney, Deirdre Pitney

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0470383879

ISBN-13: 978-0470383872

Ký hiệu phân loại: 796.4257 Weight lifting, track and field, gymnastics

Thông tin xuất bản: Hoboken, NJ : Wiley , 2009

Mô tả vật lý: xx, 336 p. : , ill. ; , 23 cm.

Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa

ID: 44240

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH