The Toastmasters International guide to successful speaking [electronic resource] : overcoming your fears, winning over your audience, building your business & careeer

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Michael Aun, Jeff Slutsky

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 058532350X

Ký hiệu phân loại: 808.51 Public speaking (Oratory)

Thông tin xuất bản: Chicago, IL : Dearborn Financial Pub , 1997

Mô tả vật lý: xv, 187 p. : , ill. ; , 23 cm.

Bộ sưu tập: Văn học

ID: 44264

Includes bibliographical references (p. 177) and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH