Make winning a habit
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: by Rick Page, ,

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  0071465022 (alk. paper)

Ký hiệu phân loại: 658.8 Management of marketing

Thông tin xuất bản: New York :McGraw-Hill, 2006,

Mô tả vật lý: 268 p. : , ill. ; , 24 cm.

Ngôn ngữ:

ID: 44798
1. Customer relations.
  - Sales management.
  - Sales personnel
  - Training of. ; Selling. -1. Customer relations.
  - Sales management.
  - Sales personnel
  - Training of.
2. Selling. -
Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
29B
Sai Gon Campus
Ký hiệu xếp giá: 658.800


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH