Automotive electrical handbook

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Jim Horner

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0895862387

Ký hiệu phân loại: 629.254 Ignition, electrical, electronic systems of internal-combustion engines

Thông tin xuất bản: Tucson, AZ : HPBooks, 1986

Mô tả vật lý: 159 p. : , ill. ; , 26 cm.

Bộ sưu tập: Sách tra cứu

ID: 45559

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH