Mathematics of economics and business

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: I͡U. N Sotskov, Frank Werner

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 041533280X

Ký hiệu phân loại: 330.0151 Economics

Thông tin xuất bản: London : Routledge, 2006.

Mô tả vật lý: xvii, 516 p. : , ill. ; , 25 cm.

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ID: 46642

Includes bibliographical references (p. [511]) and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH