France during World War II [electronic resource] : from defeat to liberation

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Michael Scott Christofferson, Thomas Rodney Christofferson

Ngôn ngữ: eng

Ký hiệu phân loại: 940.5344 1918

Thông tin xuất bản: New York : [London : Fordham University Press ; Eurospan, distributor], 2006.

Mô tả vật lý: xiv, 254 p.

Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý

ID: 46650

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH