IT essentials. PC hardware and software companion guide
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ISBN:  1587131994

Ký hiệu phân loại: 004 Data processing || Computer science

Thông tin xuất bản: Indianapolis, Ind. :Cisco Press, 2008, 3rd ed.

Mô tả vật lý: xxxvi, 616 p. : , ill. ; , 25 cm. + , 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Ngôn ngữ:

ID: 47312
Computers.
  - Microcomputers
  - Equipment and supplies.
Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH