Quantitative financial economics : stocks, bonds and foreign exchange

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Keith Cuthbertson

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0471953598

ISBN-10: 0471953601

Ký hiệu phân loại: 332.6 Investment

Thông tin xuất bản: Chichester, England ; New York : John Wiley, 1996

Mô tả vật lý: xix, 470 p. : , ill. ; , 25 cm.

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ID: 47393

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH