Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 415 kết quả
Fundamentals of investments : valuation and management
Tác giả: Bradford D Jordan, Thomas W Miller
Xuất bản: Boston: McGrawHill Irwin, 2008
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  332.6
 
Investments
Tác giả: Zvi Bodie, Alex Kane, Alan J Marcus
Xuất bản: Boston: McGrawHillIrwin, 2008
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  332.6
 
Investing for dummies
Tác giả: Eric Tyson
Xuất bản: Hoboken NJ: John Wiley, 2011
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  332.6
 
Investing for dummies
Tác giả: Eric Tyson
Xuất bản: Hoboken NJ: Wiley Pub, 2008
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  332.6
 
Investing for dummies
Tác giả: Eric Tyson
Xuất bản: Hoboken NJ: Wiley Pub, 2006
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  332.6
 
Latticework the new investing
Tác giả: Robert G Hagstron
Xuất bản: UK: Texere, 2000
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  332.6
 
The Vital Few Vs. The Trivial Many : Invest with the insiders not the masses
Tác giả: George Muzea
Xuất bản: New Jersey: JohnWiley Sons Incorporated, 2005
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  332.6
 
Trade Like Warren Buffett
Tác giả: James Altucher
Xuất bản: New Jersey: Wiley J, 2005
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  332.6
 
Bull's Eye Investing : Targeting Real Returns In A Smoke And Mirrors Market
Tác giả: John Mauldin
Xuất bản: New Jersey: John Wiley Sons Inc, 2004
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  332.6
 
Straight Talk on Investing : What your need to know
Tác giả: Jack Brennan, Marta Mccave
Xuất bản: New Jersey: John Wiley Sons Inc, 2002
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  332.64
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục