Handbook of psychology

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Donald K Freedheim, Irving B Weiner

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0471176699

Ký hiệu phân loại: 150 Psychology

Thông tin xuất bản: Hoboken, N.J. : John Wiley, 2003

Mô tả vật lý: 12 v. : , ill. ; , 29 cm.

Bộ sưu tập: Sách tra cứu

ID: 47455

Includes bibliographical references and indexes.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH