How to get a PhD : a handbook for students and their supervisors

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Estelle M Phillips, D.S Pugh

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0335216846

ISBN-10: 0335216854

ISBN-13: 978-0335216857

Ký hiệu phân loại: 378.2 Academic degrees and related topics

Thông tin xuất bản: Maidenhead : Open University Press , 2005

Mô tả vật lý: XIV, 220 s.

Bộ sưu tập: Sách tra cứu

ID: 47686

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH