Dawn of the dinosaur age : the late Triassic and ealry Jurassic Epochs

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Thom Holmes

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0816059608

Ký hiệu phân loại: 567.9 Reptilia

Thông tin xuất bản: New York : Chelsea House, 2008

Mô tả vật lý: 159 p. : , ill. ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên

ID: 47788

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH