Electrical engineering : principles and applications

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Allan R Hambley

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0132130068

ISBN-13: 978-0132130066

Ký hiệu phân loại: 621.3 Electrical, magnetic, optical, communications, computer engineering; electronics, lighting

Thông tin xuất bản: Upper Saddle River, N.J. : Pearson Education, 2011

Mô tả vật lý: xviii, 893 p. : , ill. ; , 27 cm. + , 1 DVD-ROM (4 3/4 in.)

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 47913

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH