101 Internet businesses you can start from home : how to choose and build your own successful e-business

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Susan Sweeney

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 1931644489

Ký hiệu phân loại: 658.872 Telemarketing and direct marketing both formerly 658.84

Thông tin xuất bản: Gulf Breeze, FL : Maximum Press, 2007

Mô tả vật lý: xv, 312 p. : , ill. ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 48009

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH