101 Internet businesses you can start from home : how to choose and build your own successful e-business
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: Susan Sweeney, ,

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  1931644489


Thông tin xuất bản: Gulf Breeze, FL :Maximum Press, 2007, 2nd ed.

Mô tả vật lý: xv, 312 p. : , ill. ; , 24 cm.

Ngôn ngữ:


Electronic commerce.-- Home-based businesses.-- Internet.-- New business enterprises.-

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH