Making sense of children's drawings [electronic resource]

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Angela Anning, Kathy Ring

Ngôn ngữ: eng

Ký hiệu phân loại: 372.52019 *Creative and manual arts

Thông tin xuất bản: Maidenhead, England : Open University Press, 2004.

Mô tả vật lý: xi, 136 p. : , ill.

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ID: 48348

Includes bibliographical references (p. [125]-131) and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH