An introduction to ultra wideband communication systems
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  0131481037


Thông tin xuất bản: Upper Saddle River, NJ :Prentice Hall PTR, 2005,

Mô tả vật lý: xvi, 653 p. : , ill. ; , 24 cm.

Ngôn ngữ:


Ultra-wideband devices.-- Wireless communication systems.-

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH