An introduction to ultra wideband communication systems

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Jeffrey Hugh Reed

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0131481037

Ký hiệu phân loại: 621.38216 Electrical, magnetic, optical, communications, computer engineering; electronics, lighting

Thông tin xuất bản: Upper Saddle River, NJ : Prentice Hall PTR, 2005

Mô tả vật lý: xvi, 653 p. : , ill. ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 49059

Includes bibliographical references (p. 604-611) and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH