The little green data book 2010.
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: World Bank,

Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở

ISBN:  0821382454

Ký hiệu phân loại: 363.7 Environmental problems

Thông tin xuất bản: Washington, D.C. :World Bank , 2010,

Mô tả vật lý: viii, 235 p. : , ill. ; , 22 cm.

Ngôn ngữ:


Economic development -- 21st century ; Statistics.; Economic history -- 21st century ; Statistics.; Economic indicators.-- Economic policy -- 21st century.; Social indicators.-

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH