The Cambridge companion to Tocqueville

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Cheryl B Welch

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0521549965

ISBN-10: 0521840643

ISBN-13: 978-0521549967

ISBN-13: 978-0521840644

Ký hiệu phân loại: 320 Political science (Politics and government)

Thông tin xuất bản: Cambridge ; New York : Cambridge University Press, 2006.

Mô tả vật lý: xxvii, 428 p. ; , 23 cm.

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ID: 49572

Includes bibliographical references (p. 397-412) and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH