The ultimate palm robot
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ISBN:  0072228806

Ký hiệu phân loại: 004.165 Specific microcomputers

Thông tin xuất bản: New York :McGraw-Hill/Osborne , 2003,

Mô tả vật lý: xv, 285 p. : , ill. ; , 23 cm. + , 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Ngôn ngữ:


Palm (Computer)-- PalmPilot (Computer)-- Robots -- Design and construction ; Amateurs' manuals.

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH