Tarot talismans : invoking the angels of the tarot

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Chic Cicero, Sandra Tabatha Cicero

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0738708712

ISBN-13: 978-0738708713

Ký hiệu phân loại: 133.32424 Divinatory arts

Thông tin xuất bản: Woodbury, MN : Llewellyn Publications, 2006.

Mô tả vật lý: xvii, 283 p. : , ill. ; , 25 cm.

Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic

ID: 49831

Includes bibliographical references (p. 273-276) and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH