Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 189 kết quả
Beyond reason : eight great problems that reveal the limits of science
Tác giả: A K Dewdney
Xuất bản: Hoboken NJ: Wiley, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  500
 
Tips and Tidbits for the Horse Lover
Tác giả: Tena Bastian
Xuất bản: New Jersey: John Wiley Sons Inc, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  636.122
 
The handy math answer book
Tác giả: Patricia L Barnes-Svarney, Thomas E Svarney
Xuất bản: Detroit Mich: Visible Ink Press, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  510
 
The poisoner's handbook
Tác giả: Maxwell Hutchkinson
Xuất bản: Port Townsend Wash: Loompanics, 1988
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  615.9
 
Infographic guide to cycling
Tác giả:
Xuất bản: : ,
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  796.6
 
The kitchen hand : a miscellany of kitchen wisdom
Tác giả: Anthony Telford
Xuất bản: Crows Nest NSW Australia: Allen Unwin, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  641.3
 
50 things you're not supposed to know
Tác giả: Russell Kick
Xuất bản: New York: Disinformation, 2003
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  900
 
The worst-case scenario book of survival questions
Tác giả: Joshua Piven, David Borgenicht
Xuất bản: San Francisco Calif: Chronicle, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  613.69
 
Ask a science teacher : 250 answers to questions you've always had about how everyday stuff really works
Tác giả: Larry Scheckel
Xuất bản: New York: The Experiment, 2013
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (epub)
ddc:  500
 
Why cats land on their feet : and 76 other physical paradoxes and puzzles
Tác giả: Mark Levi
Xuất bản: Princeton NJ: Princeton University Press, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  530
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục