Breaking tradition : an exploration of the historical relationship between theory and practice in second language teaching
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: Diane Musumeci, ,

Bộ sưu tập: Ngôn ngữ

ISBN:  0070443947


Thông tin xuất bản: New York :McGraw-Hill, 1997,

Mô tả vật lý: xiii, 142 p. : , ill. ; , 23 cm.

Ngôn ngữ:


Communication, International -- History.; Education, Humanistic -- History.; English language -- Study and teaching ; Foreign speakers ; Theory, etc.; Language and languages -- Study and teaching ; Theory, etc.; Latin language, Medieval and modern -- Study and teaching ; History.; Second language acquisition -- History.

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH