The art of public speaking

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Stephen Lucas

Ngôn ngữ: eng

ISBN: 007313564X (pbk. : alk. paper)

ISBN: 0073216410 (student CD-ROM)

ISBN: 0073216461 (topic finder)

ISBN: 007321650X (compact discs)

ISBN: 0073265322 (student CD-ROM guidebook)

ISBN: 9780073135649 (pbk. : alk. paper)

ISBN: 9780073216461 (topic finder)

ISBN: 9780073216508 (compact discs)

ISBN: 9780073265322 (student CD-ROM guidebook)

Ký hiệu phân loại: 808.51 Public speaking (Oratory)

Thông tin xuất bản: Boston, MA : McGraw-Hill, 2007

Mô tả vật lý: 1 v. (various pagings) : , col. ill. ; , 26 cm. + , 6 sound discs (digital ; 4 3/4 in.) + 1 topic finder (14 p. ; 23 cm.) + 2 CD-ROM (4 3/4 in.) + 1 student CD-ROM guidebook (23 p. : col. ill. ; 26 cm.)

Bộ sưu tập: Văn học

ID: 50080

Includes bibliographical references and index.
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 23
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
31E
Sai Gon Campus
11B
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 808.510
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH