Buying a computer for dummies
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: by Dan Gookin, ,

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ISBN:  0195092899

Ký hiệu phân loại: 004 Data processing || Computer science

Thông tin xuất bản: Hoboken, NJ :Wiley Pub., 2006,

Mô tả vật lý:

Ngôn ngữ:

ID: 50848
Microcomputers
  - Purchasing.
Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH