Buying a computer for dummies

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Dan Gookin

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0195092899

Ký hiệu phân loại: 004 Data processing || Computer science

Thông tin xuất bản: Hoboken, NJ : Wiley Pub., 2006

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ID: 50848

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH