Public speaking success in 20 minutes a day.

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả:

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 1576857468

Ký hiệu phân loại: 808.51 Public speaking (Oratory)

Thông tin xuất bản: New York, NY : Learning Express, 2010

Mô tả vật lý: ix, 184 p. : , ill. ; , 28 cm.

Bộ sưu tập: Văn học

ID: 50979

Includes bibliographical references.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH