The audience, the message, the speaker

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: John Hasling

Ngôn ngữ: eng

ISBN: 0072988819 (alk. paper)

Ký hiệu phân loại: 808.51 Public speaking (Oratory)

Thông tin xuất bản: Boston : McGraw-Hill, 2006

Mô tả vật lý: xvi, 224 p. : , ill. ; , 23 cm.

Bộ sưu tập: Văn học

ID: 57860

Includes bibliographical references and index.
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
31E
Sai Gon Campus
Ký hiệu xếp giá: 808.510
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH