The world's water, 2006-2007 : the biennial report on freshwater resources [electronic resource]

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Heather Cooley, Peter H Gleick

Ngôn ngữ: eng

Ký hiệu phân loại: 333.9116 Other natural resources

Thông tin xuất bản: Washington, DC : Island Press, 2006

Mô tả vật lý: xvii, 368 p. : , ill.

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ID: 57984

Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
3I
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 333.911
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH