Handbook of Brain Theory and Neural Networks

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Michael A Arbib

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 1606017292

ISBN: 0262011972 (cloth)

Ký hiệu phân loại: 612.8 Nervous system Sensory functions

Thông tin xuất bản: Cambridge : Mit press, 2003

Mô tả vật lý: xvii, 1290 p. ; , ill. ; , 29 cm.

Bộ sưu tập: Sách tra cứu

ID: 61903

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH