Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 114 kết quả
Guidance for the verification and validation of neural networks
Tác giả: Laura L Pullum, Majorie A Darrah, Brian J Taylor
Xuất bản: Hoboken New Jersey: IEEE Computer Society, 2007
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  006.32
 
New developments in artificial neural networks research
Tác giả: Robert W Nelson
Xuất bản: Hauppauge NY: Nova Science Publishers Inc, 2011
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.32
 
A guide to convolutional neural networks for computer vision
Tác giả: Salman Khan, M Bennamoun, Hossein Rahmani, Syed Afaq Ali Shah
Xuất bản: San Rafael California: Morgan Claypool Publishers, 2018
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.37
 
Understanding neural networks
Tác giả: John Iovine
Xuất bản: Indianapolis: Prompt, 1998
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.32
 
Neural networks : a tutorial
Tác giả: Michael Chester
Xuất bản: Englewood Cliffs NJ: PTR Prentice Hall, 1993
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.3
 
Principles of artificial neural networks
Tác giả: Daniel Graupe
Xuất bản: New Jersey: World Scientific, 2013
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.32
 
A field guide to dynamical recurrent networks
Tác giả: John F Kolen, Stefan C Kremer
Xuất bản: New York: IEEE Press, 2001
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  006.32
 
The Neurobiology of neural networks
Tác giả: Daniel Gardner
Xuất bản: Cambridge Massachusetts: MIT Press, 1993
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  612.8
 
Kalman filtering and neural networks
Tác giả: Simon S Haykin
Xuất bản: New York: Wiley, 2001
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.32
 
Neural networks and learning machines
Tác giả: Simon S HaykinSimon S Haykin
Xuất bản: New York: Prentice Hall, 2009
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.32
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục