Gene cartels : biotech patents in the age of free trade

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Luigi Palombi

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-1847208361

Ký hiệu phân loại: 660.6 Biotechnology

Thông tin xuất bản: Cheltenham : Edward Elgar, 2009

Mô tả vật lý: xvi, 394 p. ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 65031

Includes bibliographical references and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH