Switchmode RF power amplifiers [electronic resource]

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Andrei Grebennikov, Nathan O Sokal

Ngôn ngữ: eng

Ký hiệu phân loại: 621.3815 Electrical, magnetic, optical, communications, computer engineering; electronics, lighting

Thông tin xuất bản: Burlington, Mass. : Newnes, 2007

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 65265

Includes bibliographical references and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH