Computational fluid and solid mechanics : proceedings, First MIT Conference on Computational Fluid and Solid Mechanics, June 12-15, 2001

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Klaus-Jürgen Bathe

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0080439446

Ký hiệu phân loại: 531 Classical mechanics Solid mechanics

Thông tin xuất bản: New York : Elsevier, 2001

Mô tả vật lý: 2 v. (xxxi, 1702 p.) : , ill. ; , 27 cm. + , 1 computer optical disc (4 3/4 in.)

Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên

ID: 65319

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH