Islamic history [electronic resource]

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Laura Etheredge

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 161530021X

Ký hiệu phân loại: 909 World history

Thông tin xuất bản: New York, NY : Britannica Educational Pub. in association with Rosen Educational Services, 2010

Mô tả vật lý: 226 p. : , ill.

Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý

ID: 65409

Includes bibliographical references (p. 216-217) and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH