Credit risk frontiers : subprime crisis, pricing and hedging, CVA, MBS, ratings, and liquidity

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Tomasz R Bielecki, Damiano Brigo, Frédéri Patras

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 157660358X

Ký hiệu phân loại: 332.64 Exchange of securities and commodities; speculation

Thông tin xuất bản: Hoboken, NJ : Bloomberg Press/Wiley, 2011

Mô tả vật lý: x, 754 p. : , ill. ; , 26 cm.

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ID: 65435

Includes bibliographical references (p. 725-726) and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH