Transmission and distribution electrical engineering.

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: C. R Bayliss, B. J Hardy

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0750666730

ISBN-13: 978-0750666732

Ký hiệu phân loại: 621.319 Transmission

Thông tin xuất bản: Oxford : Newnes, 2007

Mô tả vật lý: xxviii, 1010 p. : , ill. ; , 25 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 65442

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH