Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 73 kết quả
Guide to electrical power distribution systems
Tác giả: Anthony J Pansini
Xuất bản: Boca Raton: CRC Press, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.319
 
Industrial power distribution
Tác giả: Ralph E Fehr
Xuất bản: Hoboken New Jersey: WileyIEEE Press, 2016
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  621.3
 
Electrical power distribution and tranmission
Tác giả: Luces M Faulkenberry, Walter Coffer
Xuất bản: NJ: Prentice Hall, 1996
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  621.319
 
Electric power generation, transmission, and distribution elektronisk ressurs
Tác giả: Leonard L Grigsby
Xuất bản: Boca Raton Fla: CRC Press, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.31
 
Electric distribution systems
Tác giả: A A Sallam
Xuất bản: Hoboken New Jersey: WileyIEEE Press, 2010
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  621.319
 
Transmission and distribution electrical engineering
Tác giả: C R Bayliss, B J Hardy
Xuất bản: Oxford: Newnes, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.319
 
Dianli xitong baohu yu kongzhi
Tác giả:
Xuất bản: : Editorial office of Power System Protection and Control, 2023
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Neimenggu dianli jishu
Tác giả:
Xuất bản: : Editorial Office of Inner Mongolia Electric Power, 2022
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Transmission and distribution electrical engineering
Tác giả: C R Bayliss
Xuất bản: Oxford Boston: Newnes, 1999
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.319
 
电力工程技术
Tác giả:
Xuất bản: : Editorial Department of Electric Power Engineering Technology, 2022
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục