Strongly correlated systems, coherence and entanglement

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: José Carmelo

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-9812705723

ISBN-10: 9812705724

Ký hiệu phân loại: 537.623 Superconductivity

Thông tin xuất bản: Singapore ; Hackensack, NJ : World Scientific, 2007.

Mô tả vật lý: ix, 600 p. : , ill. ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên

ID: 65473

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH