Definitive guide to the ARM Cortex-M3

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Joseph Yiu

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0750685344

Ký hiệu phân loại: 004.16 Microcomputers

Thông tin xuất bản: Amsterdam ; Boston : Newnes, 2007

Mô tả vật lý: xix, 359 p. : , ill. ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ID: 65492

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH