Functional foods, ageing and degenerative disease
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  0849325382

Ký hiệu phân loại: 613.20846 Dietetics

Thông tin xuất bản: Boca Raton, FL : Cambridge, England :CRC Press ; Woodhead Pub., 2004,

Mô tả vật lý: xix, 771 p. : , ill. ; , 25 cm.

Ngôn ngữ:


Aging -- Europe ; Nutritional aspects. ; Aging -- Europe ; Prevention. ; Degeneration (Pathology) -- Europe ; Prevention. ; Functional foods -- Europe. ; Foods, Specialized -- Europe. ; Aging -- physiology ; Europe. ; Diet -- Europe. ; Nutritional Physiological Phenomena -- Europe. ; Preventive Medicine -- Europe.

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH