Handbook of the biology of aging

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Steven N Austad, Edward J Masoro

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 012378638X

Ký hiệu phân loại: 571.878 +Aging

Thông tin xuất bản: Amsterdam ; Boston : Elsevier/Academic Press, 2011.

Mô tả vật lý: xiii, 572 p. : , ill. ; , 26 cm.

Bộ sưu tập: Sách tra cứu

ID: 65572

Includes bibliographical references and indexes.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH