Cloud application architectures : [building applications and infrastructure in the Cloud]

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: George Reese

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-0596156367

Ký hiệu phân loại: 006.76 Programming

Thông tin xuất bản: Sebastopol, CA : O'Reilly Media, Inc., 2009

Mô tả vật lý: xii, 189 p. : , ill. ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ID: 65729

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH