Feedback amplifiers : theory and design

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Gaetano Palumbo, Salvatore Pennisi

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0792376439

Ký hiệu phân loại: 621.381535 Electrical, magnetic, optical, communications, computer engineering; electronics, lighting

Thông tin xuất bản: Boston, Mass. : Kluwer Academic, 2002

Mô tả vật lý: xvi, 263 p. : , ill. ; , 25 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 65759

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH