Statistical treatment of analytical data

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Zeev B Alfassi, Zvi Boger, Yigal Ronen

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0632053674

ISBN: 084932436X (CRC)

Ký hiệu phân loại: 543.0727 Analytical chemistry

Thông tin xuất bản: Oxford : Boca Raton : Blackwell Science ; CRC Press, 2005

Mô tả vật lý: vi, 266 p. : , ill. ; , 26 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên

ID: 65844

Includes bibliographical references and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH