Power and market : government and the economy

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Murray Newton Rothbard

Ngôn ngữ: eng

ISBN: 0836207513 (pbk.)

Ký hiệu phân loại: 338.9 Economic development and growth

Thông tin xuất bản: Kansas City [Kan.] : Sheed Andrews and McMeel, 1977.

Mô tả vật lý: xiv, 304 p. ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ID: 65847

Includes bibliographical references and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH