Food cultures of the world encyclopedia [electronic resource]

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Ken Albala

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-0313376276

Ký hiệu phân loại: 394.12003 Eating, drinking; using drugs

Thông tin xuất bản: Santa Barbara, Calif. : Greenwood, 2011

Mô tả vật lý: 1 online resource (4 v. (various pagings)) : , ill.

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ID: 65865

Introduces food culture from numerous countries and cultures around the world, including some from remote and unexpected peoples and places.
Includes bibliographical references and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH