Engineering optimization [electronic resource] : an introduction with metaheuristic applications

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Xin-She Yang

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0470582464

Ký hiệu phân loại: 620.0015196 Engineering and allied operations

Thông tin xuất bản: Hoboken, N.J. : John Wiley, 2010

Mô tả vật lý: 1 online resource (xxvii, 347 p.) : , ill.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 65898

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH