Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 117 kết quả
Optimization for machine learning
Tác giả: Sebastian Nowozin, Suvrit Sra, Stephen J Wright
Xuất bản: : ,
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.31
 
An introduction to optimization
Tác giả: Edwin Kah Pin Chong, Stanislaw H Żak
Xuất bản: New York: John Wiley Sons, 2001
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  519.3
 
Numerical Optimization
Tác giả: Jorge Nocedal/Stephen Wright
Xuất bản: : Springer, 1999
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  519.3
 
Encyclopedia of optimization
Tác giả: Christodoulos A Floudas, P M Pardalos
Xuất bản: New York: Springer, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  519.603
 
Foundations of optimization
Tác giả: Osman Güler
Xuất bản: New York: Springer, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  519.6
 
Simplicial global optimization
Tác giả: Remigijus Paulaviˆcius, J ˆZilinskas
Xuất bản: New York: Springer, 2014
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  519.6
 
Engineering optimization : theory and practice
Tác giả: S S Rao
Xuất bản: Hoboken NJ: John Wiley Sons, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  620.001
 
Engineering optimization : methods and applications
Tác giả: A Ravindran, K M Ragsdell, G V Reklaitis
Xuất bản: Hoboken NJ: John Wiley Sons, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  620.0042
 
Optimization of chemical processes
Tác giả: Thomas F Edgar, David Mautner Himmelblau, Leon S Lasdon
Xuất bản: New York: McGrawHill, 2001
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  660
 
Optimization of chemical processes
Tác giả: Thomas F Edgar, David Mautner Himmelblau, Leon S Lasdon
Xuất bản: New York: McGrawHill, c2001
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  660.28
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục