Surfactant science and technology

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Drew Myers

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0471680249

Ký hiệu phân loại: 541.33 Surface chemistry

Thông tin xuất bản: Hoboken, N.J. : J. Wiley, 2006.

Mô tả vật lý: xvi, 380 p. : , ill. ; , 24 cm..

Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên

ID: 65902

Includes bibliographical references (p. 370-374) and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH